Regulamin Konkursu MIXX Awards 2019

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z przedłużeniem ostatecznego terminu zgłoszeń kampanii do dnia 10 września 2019 r., do godz. 14:00, zmianie uległ harmonogram Konkursu zawarty w punktach 1.11 i 1.12 oraz punkt 5.14 Regulaminu Konkursu MIXX Awards 2019.

 

Regulamin obowiązujący od 5.09.2019: Regulamin Konkursu MIXX Awards 2019_przedłużenie terminu

 

Regulamin obowiązujący do 5.09.2019 : Regulamin Konkursu MIXX Awards 2019