SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób dokonujących zgłoszenia w ramach IAB MIXX Awards

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2.  Źródło danych

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od osoby, która zgłosiła Twoje uczestnictwo w ramach IAB MIXX Awards.

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, aż usuniesz konto w serwisie, lub my zakończymy świadczenie usług w ramach serwisu (w zależności od tego, który z terminów będzie wcześniejszy) a po tym czasie także dla realizacji interesów w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń.

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby realizacji konkursu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wcześniej ustalenie cel przetwarzania ( np. zrezygnujemy z przeprowadzenia konkursu).

W zakresie przekazywania Twoich danych osobowych naszym Partnerom będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

2. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.

Prawo wyrażenia sprzeciwu

Prawo wycofania zgody

Prawo wniesienia skargi do organu

7. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenie konta użytkownika, realizacji usług dostępnych w serwisie oraz uczestnictwa w projekcie IAB MIXX Awards.