Strona główna Regulamin Kontakt Zaloguj się Rejestracja

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu prowadzenia serwisu oraz świadczeniu usług w nim dostępnych oraz w celu realizacji projektu IAB Mixx Awards.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wcześniej ustalenie cel przetwarzania.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.
Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez adres email biuro@iab.org.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenie konta użytkownika, realizacji usług dostępnych w serwisie oraz uczestnictwa w projekcie IAB MIXX Awards.

POLITYKA COOKIES

Administrator w swoich serwisach internetowych wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z nich przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności: